www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Wehikuł czasu - wystawa malarstwa Macieja Ziółkowskiego

Data rozpoczęcia: 2014-03-03

Czas wystawiania: 03.03 - 28.03.2014 r.

Wystawa malarstwa Macieja Ziółkowskiego pt. "Wehikuł czasu", której wernisaż odbył się 03.03.2014 r. w Bibliotece Głównej UG, składała się z prac o większym formacie w akrylu, będących wynikiem refleksji nad naszym postrzeganiem czasu i naszymi związkami z wielowymiarowym Wszechświatem.
Maciej Ziółkowski jest absolwentem Wydziału Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Malarstwem zajmuje się od 2005 roku. Tak pisze o swojej twórczości: "prawdę malarską Williama Turnera – „take advantage of your mistakes” – rozumiem również jako współdziałanie z „przypadkiem”, podążanie za nim, porzucenie pierwotnego planu, pozwolenie sobie na uczucie niepewności, które jest napadem kreowania nowych światów. Tak jak „przypadek” jest nieodłączną cechą struktury materii. Jest źródłem jej różnorodności, jej „wolności”. Tej „wolności”, która mogła wydać Życie. Dotychczasowe wystawy poświęciłem akwareli, jako technice bardziej prawdziwej, czystej , pozwalającej przenieść – podobnie jak poezja – w prosty sposób emocje i przeżycia.”

Autor wystawy: Maciej Ziółkowski

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 8

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011