www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

"Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971)"

Data rozpoczęcia: 2017-04-11

Czas wystawiania: 06.03 - 7.04.2017 r.

Od 6 marca do 7 kwietnia 2017 r. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego gościła wystawę poświęconą Stanisławowi Vincenzowi. Wystawa po raz pierwszy została pokazana w połowie października 2014 roku w Auli Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu w ramach Festiwalu im. Brunona Schulza, a następnie w Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Była już prezentowana między innymi w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.
Autorem scenariusza wystawy i jej twórcą jest dr Jan A. Choroszy, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor monografii „Huculszczyzna w literaturze polskiej”(1991) i studiów poświęconych Vincenzowi, pomysłodawca wortalu www.vincenz.pl
Dr Jan A. Choroszy był gościem honorowym na wernisażu wystawy 6 marca 2017 r. Wygłosił krótki referat o początkach swoich badań, fascynacji twórczością i działalnością S. Vincenza. Z wystąpienia dowiedzieliśmy się, że ”…Stanisław Vincenz, urodzony w Słobodzie Rungurskiej na Pokuciu, jest autorem wielu dzieł, z których najważniejszy jest epicki cykl Na wysokiej połoninie. Pisarz był Polakiem z rodziny przemysłowców naftowych, studiował w Wiedniu, brał udział w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej. W Dwudziestoleciu był aktywnym twórcą kultury i działaczem publicznym. W 1939 roku kilka miesięcy spędził w więzieniu NKWD, wiosną 1940 przedostał się nielegalnie na Węgry, skąd w 1945 wyjechał do Francji. Był związany z paryską „Kulturą” niemal od początku jej istnienia, ostatnie lata życia spędził w Lozannie. Spoczywa na cmentarzu św. Salwatora w Krakowie. Vincenz jest reprezentantem całej generacji polskich autorów emigracyjnych, w PRL-u objętych zapisem cenzorskim, wyeliminowanych z żywego obiegu kultury krajowej, zmarginalizowanych w dydaktyce uniwersyteckiej i szkolnej. Wystawa prezentuje najważniejsze etapy jego biografii i główne wątki twórczości, przypomina esej: opowieść łączy fakty, obrazy i zdjęcia, wspomnienia, opinie oraz fragmenty tekstów. Tłem narracji są fotografie włoskiego etnologa Lidia Ciprianiego z 1933 roku – jeden z ostatnich obrazów dawnej Huculszczyzny…”
Również na wernisażu odbyła się projekcja filmu „Śladami Vincenza”, dokument autorstwa Waldemara Czechowskiego z 2000 roku.
Po projekcji goście obejrzeli ekspozycję, której koncepcję plastyczną i aranżację przygotował Konrad Górniak. Na wystawie wykorzystano dokumenty i materiały ikonograficzne z archiwów rodzinnych Vincenzów i Marbachów, spuścizny Lidia Ciprianiego oraz zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Stowarzyszenia Instytutu Literackiego Kultura w Le Mesnil-le-Roi i Biblioteki Polskiej w Londynie.
Ekspozycji towarzyszyły książki autorstwa S. Vincenza, czasopismo „Droga”, którego w latach 1926-1928 redaktorem był Vincenz (publikował w nim m.in. Julian Tuwim), a także opracowania naukowe poświęcone Vincenzowi ze zbiorów Biblioteki UG.
Organizatorami goszczącej u nas wystawy byli: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu przy współpracy Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładu Narodowy im. Ossolińskich, Festiwal im. Brunona Schulza i Gmina Wrocław.
Już po wernisażu odwiedzili nas członkowie Studenckiego Koła Przewodników Turystycznych i przedstawiciel Beskidzkich Przewodników Górskich, dla których dodatkowo zorganizowany był pokaz filmu ”Śladami Vincenza”, a wystawa wszystkim uczestnikom bardzo się podobała.

Autor wystawy: dr Jan A. Choroszy

Zdjęcia z wystawy:
Wszystkich zdjęć: 15

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011