www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Pożegnanie z Uniwersytetem. Wybrane szkice o literaturze polskiej i nie tylko - promocja książki

Data rozpoczęcia: 2018-11-30

Czas wystawiania: 23.10 - 23.11.2018 r.

23 października 2018 r. w sali wystawowej BUG odbyła się promocja książki prof. dra hab. Kazimierza Nowosielskiego „Pożegnanie z Uniwersytetem” połączona z wernisażem wystawy poświęconej Autorowi. Spotkanie, zorganizowane przez Dyrekcję Instytutu Filologii Polskiej i Dyrekcję Biblioteki UG, zgromadziło duże grono zaproszonych gości: sympatyków, studentów, byłych studentów i przyjaciół chcących pożegnać Profesora.

Książka „Pożegnanie z Uniwersytetem to – jak czytamy na okładce – swoista próba bilansu naukowej, nauczycielskiej i krytycznoliterackiej działalności prof. dra hab. Kazimierza Nowosielskiego. Z bogatego publikacyjnego dorobku (9 książek, przeszło 300 artykułów i recenzji) Autor wybrał teksty, które wydawały mu się – po 46 latach pracy na Uniwersytecie Gdańskim – z rozmaitych powodów najważniejsze. A owe powody, jak może zauważy Czytelnik, są zarówno natury osobistej, jak i wspólnotowej. W ich centrum: refleksja nad treścią i kształtem łacińskiej cywilizacji, pytania o sens i doświadczenie polskości, troska o ziemskie i o wiecznościowe cele życia. Chodzi też o to, jak powiada Autor, aby to wszystko było rzetelnie, z czułością oraz mądrze podjęte i wypowiedziane”.*

Spotkanie w bibliotece poprowadził dr hab. Edward Jakiel – dyr. IFP, zaś pełny ciepła i merytoryczny wstęp wygłosił przyjaciel prof. Nowosielskiego – prof. dr hab. Bogusław Żyłko. Bohater wieczoru barwnie opowiadał o swojej życiowej drodze. Potem dołączyli ze swoimi wspomnieniami oraz refleksjami koledzy i koleżanki Profesora z pracy i ze studiów, a także byli podopieczni z rozmaitych seminariów oraz towarzysze w trudach nauczycielskiej i społecznej działalności: dr hab. Ewa Nawrocka, dr Wiesława Klawiter, Anna Mydlarska, dr Janusz Janowski – prezes ZPAP, Józef Wójcik – prezes Gdańskiego Oddziału SPP.
Wystawa towarzysząca spotkaniu stała się wspaniałym pretekstem do wspomnień i ukazała bogaty zbiór osobistych pamiątek prof. Nowosielskiego. Znalazły się tu zdjęcia z Rybna, rodzinnej miejscowości Profesora, portret Mamy, pamiątki z okresu studiów – jeszcze w Wyższej Szkole Pedagogicznej, później z pracy na Uniwersytecie Gdańskim, debiut literacki i poetycki, a przede wszystkim wybór książek, zbiorów wierszy, artykułów i recenzji z ogromnego dorobku Autora. Oprócz tego zaprezentowano książki z dedykacjami, dyplomy oraz rozmaite certyfikaty, medale i odznaczenia – w tym m. in. Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Ogromne zainteresowanie zwiedzających wzbudziła korespondencja prof. Nowosielskiego z m.in. Zbigniewem Herbertem, ks. prof. Mieczysławem A. Krąpcem, Anną Kamieńską, Ryszardem Milczewskim-Bruno, ks. Janem Twardowskim i Tomaszem Burkiem.
Wieloletnia przyjaźń Profesora z artystami malarzami znalazła swój wyraz w postaci cennych obrazów (malarstwo olejne i grafiki) eksponowanych na wystawie. Goście mogli podziwiać prace Kiejstuta Bereźnickiego, Jana Miśka, Andrzeja Taranka, Mieczysława Czychowskiego, Hugona Laseckiego, Włodzimierza Łajminga, Jerzego Panka, Jacka Mydlarskiego, Elżbiety Kuraj, Mariana Kołodzieja, Marka Wróbla, Ryszarda Stryjca i Janusza Karbowniczka.
Istotną częścią wieczoru było przekazanie przez Profesora na ręce dyrektor BUG Grażyny Jaśkowiak wspaniałych darów dla biblioteki: XVII-wiecznego słowacko-łacińsko-niemieckiego słownika frazeologicznego wydanego w Trnavie, albumu opublikowanego na okoliczność jubileuszu paryskiej „Kultury” z autografami uczestników uroczystej kolacji, m.in. Miłosza, Czapskiego, Giedroyca, Herlinga-Grudzińskiego, autografu romantycznego poety Wincentego Pola, a także przygotowanej na uniwersytecką uroczystość w nakładzie 4 egzemplarzy (!) publikacji „Kazimierz Nowosielski, Bibliografia 1970 – 2018”, którą wydała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.
Pożegnanie prof. Nowosielskiego stało się benefisem jego twórczości. Przyjaciele wspominali wspólne lata młodości i początki pracy bohatera wieczoru, przedstawiając jego zaangażowanie, głęboki humanizm i pasję, z jaką tworzył przez całe życie. Profesor odczytał parę wybranych przez siebie – z ogromnego dorobku – wierszy, co wspaniale urozmaiciło już i tak atrakcyjne spotkanie. Uroczystość zakończyła się wpisywaniem przez autora dedykacji każdemu, kto nabył jego książkę na wernisażu, i pysznym poczęstunkiem autorstwa żony Profesora – Marii Nowosielskiej.
Żegnający się goście odeszli z uczuciem miło spędzonego czasu i ogromnej sympatii dla Beneficjenta.

* Nowosielski Kazimierz, Pożegnanie z Uniwersytetem: wybrane szkice o literaturze polskiej i nie tylko, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.

Autor wystawy: Dorota Kowalik i Katarzyna Dunajska

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 12

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011