www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Promocja książki 50 spotkań na 50-lecie UG połączona z wernisażem wystawy.

Data rozpoczęcia: 2021-05-31

Czas wystawiania: 30.09.2019 - 31.03.2021

Ostatniego dnia września odbyła się w Bibliotece Głównej UG promocja książki "50 spotkań na 50-lecie UG".

Oto krótka recenzja książki redaktora publikacji - Jerzego Piotra Gwizdały.

"Książka ta jest (...) opowieścią o naszej Uczelni przez pryzmat osób, które ją współtworzą. Pamiętając o tym, że Uniwersytet to My, chcemy pokazać, jakie jest jego oblicze.

Pięćdziesiąt tekstów, które się tutaj znalazły, ma wymiar symboliczny, bo w oczywisty sposób nawiązuje do naszego jubileuszu 50-lecia.Czytając zebrane tu eseje, trudno nie czuć dumy z bycia częścią tej społeczności, ze współtworzenia wspaniałej idei uniwersytetu. Wszystkich autorów prezentowanych tekstów łączy zaangażowanie i pasja w ich pracy naukowej i zawodowej oraz radość i satysfakcja z bycia częścią społeczności akademickiej.

Uniwersytet Gdański jest naszym miejscem i z nim się utożsamiamy, na jego rzecz chcemy pracować, pamiętając też o dziedzictwie, jakie pozostawili nam ci, którzy byli tu przed nami. Wiemy bowiem, że historię każdego miejsca tworzą ludzie i tak też jest z historią Uniwersytetu Gdańskiego, który obchodzi swoje 50. urodziny. Nie zapominajmy więc o tych, którzy w Gdańsku tworzyli szkolnictwo wyższe wiele lat wcześniej, przygotowując podwaliny pod naszą Uczelnie. Jej historia jest dziedzictwem i wszyscy powinniśmy czerpać z niego, ale przede wszystkim je rozwijać na różnych polach. Uniwersytet bowiem to nauka, a bez rozwoju nie ma nauki. O tym właśnie jest ta książka – o życiu w służbie nauki i prawdy, o ciężkiej codziennej pracy dla dobra naszej Alma Mater, naszej ojczyzny i dobra przyszłych pokoleń."

Goście zainteresowani książką mogli ją nabyć w promocyjnej cenie, natomiast autorzy zostali obdarowani egzemplarzem pamiątkowym.

Tego wieczoru oprócz promocji książki odbyło się też uroczyste otwarcie wystawy. Składała się ona z pięćdziesięciu fantastycznych wielkoformatowych zdjęć, które przedstawiały portrety autorów esejów zabranych w jubileuszowej pozycji. Pomysłodawcą i autorem zdjęć jest fotograf - Sylwester Ciszek.
A koordynatorką całego projektu - Joanna Kamień, Dyrektor i Redaktor naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Autor zdjęć: Tomasz Nowicki

Autor wystawy: Joanna Kamień

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 12

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011