www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

"Dwory polskie w akwareli Macieja Rydla. Na ratunek ginącego dziedzictwa narodowego"

Data rozpoczęcia: 2022-03-09

Czas wystawiania: 5.02.2022 - 9.03.2022

W lutym Biblioteka Głowna UG gościła wystawę, na którą składały się obrazy dworów polskich oraz książki poświęcone malarzom siedzib ziemiańskich.

Została ona przygotowana przez dr. Macieja Rydla, który przez 45 lat był pracownikiem dydaktycznym w Instytucie Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym UG.

Autor wystawy to pasjonat i dokumentalista polskich dworów i historii ziemiaństwa. To także wiceprezes zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego (PTZ), właściciel zbioru ikonografii polskich dworów oraz autor wielu książek historycznych dotyczących dziejów dworów w Polsce.

"Miarą wielkości narodu jest dbałość o własne tradycje, przekaz historyczny, o własną tożsamość".

W 2014 roku za działalność społeczną na rzecz ratowania dziedzictwa narodowego został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Fotografie oraz akwarele jego autorstwa znajdują się w zbiorach kolekcjonerów w Polsce i za granicą.

Patronat honorowy wydarzenia: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.
Patronat merytoryczny: Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.
Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Sponsor: UNISOFT SP. Z O.O.

Autor wystawy: dr Maciej Rydel

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 8

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011