www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

"Gdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon".

Data rozpoczęcia: 2022-07-25

Czas wystawiania: 25.05.2022 - 31.07.2022

Na dwujęzyczną (polsko i angielskojęzyczną) ekspozycję składało się 80 grafik i ilustracji autorstwa Daniela Chodowieckiego, pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz ponad 30 prac
z prywatnej kolekcji Jerzego Limona, inspirowanych twórczością Szekspira.

Dzieła Chodowieckiego prezentowane na wystawie to m.in. cykle ilustracji do Hamleta, Makbeta, Króla Henryka IV, Wesołych Kumoszek z Windsoru czy Koriolana. Wśród prac z kolekcji Jerzego Limona są zarówno bardzo stare oryginalne ryciny i grafiki (m.in. kolorowa grafika Petera Willera Der Stadthoff z ok. 1650 roku, prezentująca Szkołę Fechtunku w Gdańsku); kolorowa rycina do sztuki Jak wam się podoba, grafika do Otella oraz współczesne rysunki, obrazy i dzieła takich twórców, jak Kiejstut Bereźnicki, Andrzej Markowicz, Rafał Olbiński, Marian Kołodziej, czy Andrzej Taranek.

Daniel Chodowiecki, sławny rytownik, miniaturzysta i członek Akademii Sztuki był zapraszany i przyjmowany w gdańskich domach patrycjuszy, podmiejskich rezydencjach bogatych kupców i polskiej arystokracji. Dotychczas żaden spośród twórców urodzonych w Gdańsku, którzy wyjechali w poszukiwaniu zarówno lepszego wykształcenia, jak i godziwszych warunków pracy, nie odniósł tak spektakularnego sukcesu i nie zdobył tak wielkiej popularności. Prace Daniela Chodowieckiego znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku pochodzą z kolekcji Jakoba Kabruna, gdańskiego kupca i dyplomaty Księstwa Warszawskiego i Saksonii.

Tak o Danielu Chodowieckim pisze w ulotce reklamowej - Alicja Andrzejewska-Zając - kurator wystawy z Muzeum Narodowego.
Wystawie towarzyszył obszerny katalog, zawierający teksty organizatorów wystawy, muzealników, teatrologów i szekspirologów. Katalog można kupić w Wydawnictwie UG.

Ekspozycji towarzyszyła filmowa kompilacja komentarzy Profesora Jerzego Limona, przygotowana na podstawie wygłaszanych przez niego wcześniej wykładów o Szekspirze.

Wystawa została przygotowana dzięki Muzeum Narodowemu w Gdańsku i pani Justynie Limon, którzy udostępnili zbiory.

Odbywała się ona w ramach cyklu wydarzeń kulturalnych i naukowych „Jerzy Limon: INSPIRACJA – DIALOG – POLEMIKA”, organizowanych przez Uniwersytet Gdański, Gdański Teatr Szekspirowski i Fundację Theatrum Gedanense.

Wystawa została dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Gdańska, Grupy NDI, Banku Pekao i współorganizowana przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Kuratorzy wystawy: Alicja Andrzejewska-Zając i Joanna Kamień.

Autor zdjęć: Tomasz Nowicki i Alan Stocki

Autor wystawy: Alicja Andrzejewska-Zając i Joanna Kamień

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 16

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011