www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

SEA EU by the Sea. Wystawa malarstwa Anety Oniszczuk-Jastrząbek

Data rozpoczęcia: 2023-04-09

Czas wystawiania: 3.10.2022 - 31.03.2023

- Prezentowanym cyklem obrazów zapraszam Państwa w tą niezwykłą dla mnie podróż do uniwersytetów nadmorskich, widzianych poprzez barwy, emocje, detale lub otoczenie danego miejsca - powiedziała dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrzabek, prof. UG otwierając 3 października br. wystawę malarstwa "SEA EU by the Sea" w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

Wernisaż wystawy był częścią uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim, której to motywem przewodnim była morskość uczelni i jej szczególny aspekt jakim jest partnerstwo nadmorskich uczelni w projekcie SEA EU. Prof. UG Aneta Oniszczuk-Jastrząbek pełniąc funkcję Prorektora ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia sygnowała, wraz z ówczesnym Prorektorem ds. Nauki, a obecnie Rektorem prof. dr hab. Piotrem Stepnowskim 7 listopada 2019 w Brukseli deklarację powołującą Uniwersytet Europejski University of the Seas SEA EU.

Na wystawie zaprezentowano 11 obrazów z pięciu miast partnerskich SEA EU: Gdańska, Kadyksu, Malty, Splitu i Brukseli. I właśnie obraz "Bruksela w deszczu" otwiera dwujęzyczny katalog przygotowany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego z okazji wystawy. Prezentowane w nim obrazy autorka opatrzyła wspomnieniami, reminiscencjami związanymi z miastami, w których znajdują się uczelnie partnerskie SEA EU.

Sponsor: Avocado Creative Studio

Patronaty medialne: Radio Gdańsk, Namiary na morze i handel, Zawsze Pomorze, gospodarkamorska.pl, Radio Mors UG i Gazeta Uniwersytecka

Opracowanie tekstu: Małgorzata Nieczuja-Goniszewska/Biuro Prasowe UG

Autor wystawy: Kuratorki wystawy: Joanna Kamień/ Wydawnictwo UG i Marta Szaszkiewicz/ Muzeum UG.

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 8

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011