www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

„Małgorzata Czermińska i jej środowisko. Osoby – tematy - pasje”. Wystawa w Bibliotece Głównej

Data rozpoczęcia: 2023-05-17

Czas wystawiania: 24.03.2023-27.04.2023

Profesor Małgorzata Czermińska to wybitna literaturoznawczyni i wspaniały dydaktyk - w czasie kilku dekad pracy na Uniwersytecie Gdańskim wykształciła 29 doktorów i około 200 magistrantów. Wypromowani przez nią doktorzy pracują obecnie na uniwersytetach w Gdańsku, Słupsku i w Białymstoku, są animatorami kultury, nauczycielami, redaktorami.

To także pierwsza kandydatka na Rektora UG i pierwsza kobieta, która zdobyła Nagrodę Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

Wystawa pt. „Małgorzata Czermińska i jej środowisko. Osoby – tematy - pasje”, której wernisaż odbył się pod koniec kwietnia w Bibliotece Głównej, prezentowała dorobek OSÓB - Pani Profesor oraz środowiska jej doktorów. Na ów dorobek składały się TEMATY badań naukowych i humanistycznych projektów realizowanych przez Panią Profesor i jej uczniów. Osobnym wątkiem były PASJE – np. sportowe aktywności promotorki oraz jej uczennic i uczniów. Wystawie towarzyszą liczne zdjęcia całego środowiska odzwierciedlające zarówno zaangażowania zawodowe, jak i hobby, które pozwalały zachować równowagę między pracą oraz innymi niż praca radościami życia.

Uczniowie i uczennice prof. Małgorzaty Czermińskiej pracujący na Wydziale Filologicznym to, w kolejności obron: dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. UG, prof. dr hab. Jean Ward, dr hab. Maciej Michalski, prof. UG, prof. dr hab. Aleksandra Ubertowska, dr hab. Piotr Millati, prof. UG, dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG, dr Bartosz Dąbrowski, dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG, dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG, dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG.

Oprac. tekstu: dr hab. Magdalena Horodecka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

zdj. Alan Stocki/ Zespół Prasowy

Autor wystawy: prof. Małgorzata Książek-Czermińska, dr hab. Magdalena Horodecka, dr Katarzyna Wawrzynkowska

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 8

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011