www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Jerzy Giedroyc i Dziupla Kultury

Data rozpoczęcia: 2007-06-19

Czas wystawiania: 19.06 - 31.07.2007 r.

W połowie maja 2007 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego została uroczyście otwarta wystawa: „Jerzy Giedroyc i Dziupla Kultury”. Otwarcia ekspozycji dokonał Rektor Uniwersytetu Gdańskiego - prof. dr hab. Andrzej Ceynowa - w towarzystwie gościa honorowego Janiny Gąskiewicz, która spędziła w Maisons-Laffitte 13 lat.
Niezwykle bogata prezentacja została przygotowana przez Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu oraz Bibliotekę Główną UG. Na wystawie uwagę przykuwały ogromne portrety założyciela i redaktora Kultury Jerzego Giedroycia oraz ludzi z Nim związanych: Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zofii i Zygmunta Hertzów, Jerzego Stempowskiego, Konstantego Jeleńskiego, Andrzeja Bobkowskiego, Sławomira Mrożka, Marka Hłaski i wielu innych. Całość zdobiły oryginalne akwarele i szkice oraz plakaty z obrazami Józefa Czapskiego. Na regałach zostały wyeksponowane egzemplarze Kultury i Zeszytów Historycznych, zaś na tablicach przedstawiono historię i dorobek Instytutu Literackiego oraz wypowiedzi ludzi „z kręgu Giedroycia” na temat literatury, polityki, wzajemnych relacji, początkach i roli, jaką odegrał Instytut.
Wystawa odbywała się w ramach trwającego roku Jerzego Giedroycia i 60. rocznicy wydania pierwszego numeru Kultury.

Autor wystawy: Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu

Zdjęcia z wystawy:
Wszystkich zdjęć: 11

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011