www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Gunter Grass - literatura - sztuka - polityka

Data rozpoczęcia: 2007-10-05

Czas wystawiania: 05 - 19.10.2007 r.

Wystawa twórczości znanego pisarza, Gdańszczanina z pochodzenia i laureata literackiej Nagrody Nobla za powieść Blaszany bębenek, Guntera Grassa można było oglądać w Bibliotece Głównej UG w dniach 4.10 do 19.10.2007. Ekspozycja związana była z konferencją „Günter Grass. Literatura – Sztuka – Polityka”, zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański, Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec, Fundację Friedricha Eberta, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku.
Otwarciu ekspozycji towarzyszyła debata „Przyszłość polskiej i niemieckiej pamięci dla wspólnej Europy” z udziałem Güntera Grassa, Richarda von Weizsäckera, Lecha Wałęsy i prof. Stefana Mellera. Prowadził ją Adam Krzemiński.
Poza prezentacją bogatej twórczości literackiej Güntera Grassa, można było obejrzeć także wykonane przez niego grafiki. Ekspozycję połączono z promocją nowej książki pisarza, Przy obieraniu cebuli (Wydawnictwo Polnord Oskar) oraz Kalendarza grassowskiego na rok 2008 (Wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria).

Projekt plakatu Dominika Skutnik

Autor wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 12

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011