www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Janion przestępna

Data rozpoczęcia: 2008-02-29

Czas wystawiania: 29.02 - 27.03.2008 r.

W dniu 29.02.2008 w Bibliotece Głównej UG otwarto wystawę dorobku Marii Janion: „Janion w książkach i pamiątkach”. Ekspozycja została przygotowana z okazji osiemdziesiątych urodzin Profesor Janion i była częścią spotkania pt. „Janion przestępna”. Byli na niej obecni niemal wszyscy jej uczniowie, twórcy gdańskiej polonistyki.
W programie spotkania znalazły się:
- wystawa „Janion w książkach i pamiątkach”
- Janion kolejnych generacji - „od Bachórza do Błochowiaka”
- prezentacja „Księgi Janion”
- przekazanie oryginalnego Drzewa Janion dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
- zdjęcie rodzinne na schodach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego
- rozmowy przy stole i muzyce
- projekcja filmów „Obłoki Janion” (K. Bukowski) i „Bunt Janion” (A. Arnold)
- kiermasz książek Marii Janion, Jej uczniów i uczniów Jej uczniów.
„Księga Janion”, prezentowana na spotkaniu, zgodnie z zamierzeniem twórców, zawiera teksty i wypowiedzi osób, które w czasie kilkudziesięcioletniej pracy dydaktycznej Profesor Janion były jej magistrantami i doktorantami.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzej Ceynowa.
Organizatorami wydarzenia byli:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto Gdańsk
Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria

Autor wystawy: Barbara Klecha

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 8

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011