www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Splendor Librariarum. Biblioteki zamków i pałaców na terenie Czech i Moraw

Data rozpoczęcia: 2007-12-12

Czas wystawiania: 12.12.2007 r. - 31.01.2008 r.

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się wystawa Splendor Librariarum. Biblioteki zamków i pałaców na terenie Czech i Moraw. Honorowy patronat nad nią objął Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Andrzej Ceynowa. Podstawę ekspozycji stanowił zbiór 83 fotografii przedstawiających 21 rezydencji i ich bibliotek. Uzupełnieniem opatrzonych krótkimi opisami i komentarzami zdjęć była prezentacja multimedialna przedstawiająca ponad 300 dodatkowych ujęć przedstawianych obiektów.
W celu stworzenia odpowiedniej atmosfery, w sali wystawowej zaaranżowano fragment komnaty bibliotecznej, na którą składały się XIX i XX-wieczne meble gdańskie wypożyczone z Muzeum Historii Miasta Gdańska. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku udostępniło ryciny z końca XVIII i XIX wieku i tak charakterystyczne dla wyposażenia zabytkowych bibliotek urządzenia nawigacyjne i pomiarowe.
Merytoryczną stronę ekspozycji dopełniły informacje dotyczące genezy i historii książnic rezydencjonalnych w Europie. Umieszczone w witrynach książki z reprodukcjami przedstawiały najbardziej reprezentacyjne biblioteki pałacowe naszego kontynentu i Stanów Zjednoczonych, oraz specyfikę i organizację czeskich i morawskich bibliotek rezydencjonalnych. Pokrótce zostały również opisane te księgozbiory, które nie znalazły się na wystawie, a warte są uwagi. Odwiedzający wystawę mieli do dyspozycji przewodnik opisujący dzieje każdej z prezentowanych rezydencji, historię powstawania oraz zawartość księgozbiorów. Sporządzone zostały również spisy najważniejszych rękopisów i wszystkich inkunabułów znajdujących się w tych księgozbiorach.

Projekt plakatu Dominika Skutnik

Autor wystawy: Małgorzata Kobylańska, Dominik Zieliński

Zdjęcia z wystawy:


Wszystkich zdjęć: 13

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011