www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Żuławy - czas powrotów

Data rozpoczęcia: 2008-11-21

Czas wystawiania: 01 - 30.10.2008 r.

jak krucyfiks pokorny
wobec ogromu nieba
zamachnięty
na Niebo być może
niebieskie haktary mąki
drobnej jak smaczny poemat
z niej święte miesi okręgi
skalnego Chleba
Żuławiak – syn marnotrawny
w błocie osadzon po ziemię...

Żuławy – kraina wiatraków, niezwykła, piękna, malownicza, będąca natchnieniem dla artystów, poetów. Powyższy fragment wiersza pochodzi ze zbioru Żuławy podeszczowe autorstwa Andrzeja Lipniewskiego i nosi tytuł Wiatrak z Palczewa.
Z początkiem października mieliśmy okazję ujrzeć tę magiczną krainę i zapoznać się z jej przeszłością za sprawą wystawy pod tytułem: Żuławy - czas powrotów. Ukazywała ona historię osadnictwa na Żuławach – małej ojczyzny wielu narodów: Polaków, Niemców, Holendrów, Ukraińców, Szwajcarów. Ta część ekspozycji została udostępniona przez Muzeum Żuławskie z Nowego Dworu Gdańskiego. Dodatkowym walorem wystawy były zdjęcia wykonane przez artystów z Gdańskiego Towarzystwa Twórczości Fotograficznej przedstawiające krajobrazy, cmentarze mennonickie, kościoły, dwory, wiatraki czy też typowe dla tego obszaru, domy podcieniowe, nierzadko pięknie zdobione. Wystawie towarzyszyła projekcja filmu pt. Żuławy – wędrówka po delcie Wisły.
Należy też wspomnieć, iż Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił rok 2008 - Rokiem Żuław.

Projekt plakatu Magdalena Hamerska

Autor wystawy: Barbara Klecha

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 12

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011