www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Polska zrodzona z upadku najpotężniejszych

Data rozpoczęcia: 2008-11-25

Czas wystawiania: 12.11 - 6.12.2008 r.

W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Biblioteka Główna UG zorganizowała wystawę pt. „Polska zrodzona z upadku najpotężniejszych". Autorzy wystawy zamiast długich tekstów opisujących dzieje naszej drogi do niepodległości ukazali naszą historię za pomocą obrazów: plakatów propagandowych, odezw, portretów, karykatur, pocztówek i zdjęć z tamtych czasów.

Z realiami I wojny światowej zapoznaliśmy się czytając fragmenty pamiętnika legionisty:
Mołoków, 29 październik 1914 - „Grad kul wzrastał z każdą chwilą... Na strzały odpowiedzieliśmy strzałami. Waliłem bez opamiętania – jak tylko ręce mogły nadążyć! Karabin rozgrzał się tak, że ledwie mogłem go utrzymać! Ukryty bezpiecznie w głębokim rowie, oglądałem swoje ręce, nogi, ciało – dotykałem głowy, szyi, piersi, dziwiąc się, że nigdzie śladu krwi, nigdzie najmniejszej rany!”
W. Barbacki, Ogień zapału. Karta nr 51/ 2007 rok, s. 21

Znaczącą część wystawy poświęcono osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zgromadzono drobne pamiątki, reprodukcje, wiersze o Marszałku, zaprezentowano wybrane Jego myśli, wypowiedzi poświęcone Polsce. Nie lada gratką tej ekspozycji były karty atlasu przedstawiające zdjęcia mózgu Józefa Piłsudskiego z 1935 roku wydane w Wilnie, a wypożyczone z Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku.

Projekt plakatu Magdalena Hamerska

Autor wystawy: Barbara Klecha

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 12

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011