www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Polska książka artystyczna z przełomu XX i XXI wieku

Data rozpoczęcia: 2009-06-01

Czas wystawiania: 15.05 - 15.06.2009 r.

Książka artystyczna to dzieło niepowtarzalne, dające odmienne od tradycyjnych możliwości dotarcia do przesłania utworu literackiego i jego odcyfrowania. Wystawa Polska Książka Artystyczna z przełomu XX i XXI wieku, prezentująca dorobek rodzimych twórców książki artystycznej, odbyła się w dniach 15 maja-26 czerwca 2009 w sali wystawowej Biblioteki Głównej UG. Ekspozycję przygotowały Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi wraz z Biblioteką Główną Uniwersytetu Gdańskiego.
Zaprezentowane woluminy miały niezwykle oryginalny charakter; zostały wykonane nie tylko z papieru, lecz także z tkanin, tektury, plastiku, a nawet zwojów sznurka, czy metalu. Te małe dzieła sztuki wyróżniały się także kształtem (m. in. kuli, walca), interesującymi ilustracjami
i układem tekstu (np. tekst tworzący kształt koła na stronie).
Oglądający wystawę mieli możliwość wyrażenia swej opinii, głosując na ulubionego artystę poprzez wrzucanie uprzednio przygotowanych ziarenek fasoli do tuby oznaczonej nazwiskiem twórcy. Każdy z artystów, których dzieła znalazły się na wystawie, reprezentuje własny, oryginalny sposób patrzenia na książkę jako dzieło sztuki, w którym znaczenie ma nie tylko treść, ale i forma.

Autor wystawy: Alicja Słowikowska, Jadwiga Tryzno

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 12

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011