www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Dwór - Polska Tożsamość

Data rozpoczęcia: 2009-12-15

Czas wystawiania: 30.09 - 30.11.2009 r.

70 zdjęć, 10 akwareli i ok. 100 książek, czasopism, dokumentów oraz pamiątek poświęconych dworom i ziemiaństwu można było obejrzeć na wystawie "Dwór - Polska Tożsamość" inaugurującej obchody 40-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.

"Wystawa ma przypominać, że dwory i kultura ziemiańska są jednym z najbardziej charakterystycznych rysów polskiej tożsamości historycznej i kulturowej, a niszczenie ich jest odcinaniem naszych korzeni" - podkreślił twórca wystawy, dr Maciej Rydel.
Prezentowane na wystawie fotografie i akwarele dr Rydla pochodzą z lat 1977-2009.

W 1939 r. w Polsce istniało około 16 tys. dworów, dziś funkcjonuje ich około 160, czyli 1 proc. Przez wieki były one ośrodkami administrowania majątkiem, ale też stanowiły centra ziemiańskiej kultury, obyczaju i kultywowania tradycji rodowych.

Na otwarcie wystawy przybyli liczni goście z całej Polski, między innymi członkowie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Wernisaż rozpoczęła prelekcja autora wystawy, następnie oficjalnie wystawę otworzył JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek. Patronat merytoryczny objął Dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków dr Marcin Gawlicki.

Autor wystawy - dr Maciej Rydel dokumentalista polskich dworów i historii ziemiaństwa jest właścicielem największego prywatnego zbioru ikonografii dotyczącej polskich dworów i rezydencji wiejskich (m.in. kilkanaście tysięcy fotografii).

Autor wystawy: dr Maciej Rydel

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 12

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011