www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Uniwersytet Gdański 1970-2010. Wczoraj - Dziś - Jutro

Data rozpoczęcia: 2010-11-25

Czas wystawiania: 20.03 - 30.04.2010 r.

Jubileusz 40 lecia istnienia Uniwersytetu Gdańskiego

20 marca w Bibliotece Głównej UG z okazji 40. urodzin Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu, które rozpoczął swoim przemówieniem JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek. Rektor przypomniał pokrótce historię uczelni i jej charyzmatycznego założyciela prof. Janusza Sokołowskiego. Złożył również podziękowania całej społeczności Uniwersytetu Gdańskiego za pomoc i wsparcie w budowaniu wielkiego uniwersyteckiego dzieła.
Biblioteka UG gościła Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, Premiera RP Donalda Tuska, Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall, przedstawiciela Prezydenta RP dr hab. Tomasza Zdrojewskiego, Komisarza ds. Budżetu Janusza Lewandowskiego, Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Wojewodę Pomorskiego Romana Zaborowskiego, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Wiesława Byczkowskiego, senator PiS Dorotę Arciszewską, arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, posła Jarosława Sellina, a także pomorskich parlamentarzystów, przedstawicieli władz państwowych i rektorów uczelni wyższych z całej Polski. Licznie przybyli też przedstawiciele instytucji naukowych i kulturalnych, media, jak również społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego.
Ważnym punktem uroczystości było nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi Tomasowi Venclovie. Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Andrzej Ceynowa przedstawił sylwetkę doktora honoris causa, podkreślając ogromną rolę, jaką prof. Venclova odegrał w budowaniu polsko-litewskiego porozumienia poprzez literaturę. Laudację wygłosił prof. Stefan Chwin, który przypomniał, że Tomas Venclova nigdy nie obawiał się podejmowania trudnych i niejednokrotnie bolesnych tematów wojennych. Laureat został nazwany wielkim przyjacielem Polski, mądrym patriotą oraz pełnym zrozumienia i podziwu badaczem kultury rosyjskiej. Sam profesor Tomas Venclova w swoim wystąpieniu zaznaczył, jak ważna jest obecnie wielokulturowość i wskazał literaturę jako jedną z najlepszych dróg budowania wzajemnego porozumienia.
W ramach obchodów jubileuszowych w gmachu Biblioteki Głównej UG została otwarta specjalna wystawa poświęcona 40-leciu uczelni.
O odpowiednią oprawę artystyczną jubileuszu zadbał Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Marcina Tomczaka.

Projekt plakatu Marietta Tiszbein

Autor wystawy: Marietta Tiszbein

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 20

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011