www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Futbol w książkach

Data rozpoczęcia: 2011-10-24

Czas wystawiania: 03 - 16.10.2011 r.

Wystawa towarzyszyła trzydniowej konferencji naukowej (6-8.10.2011r.) „Futbol w świecie sztuki”, zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury. Patronat honorowy nad konferencją objął Polski Związek Piłki Nożnej.

Wystawę można było oglądać do 23.10.2011r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

Projekt plakatu Marietta Tiszbein

Autor wystawy: Marzena Grzegowska

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 16

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011