www.bg.ug.edu.pl  |  e-mail

Maria Skłodowska-Curie kobieta nowoczesna w Rydze

Data rozpoczęcia: 2012-06-22

Czas wystawiania: 10.05 - 07.06.2012 r.

Wystawa Maria Skłodowska-Curie kobieta nowoczesna została zaprezentowana w Bibliotece Naukowej Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze. Na zaproszenie Ambasady RP w Rydze i Dyrektor Biblioteki (LU Akadēmiskā bibliotēka) Venty Kocere do Rygi wraz z wystawą pojechała Dyrektor Biblioteki UG Grażyna Jaśkowiak i kurator wystawy Katarzyna Wawrzynkowska. 10 maja 2012 roku w Bibliotece Naukowej miał miejsce wernisaż, na którym obecny był Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej Jerzy Marek Nowakowski, ekspert ds. kultury, nauki i mediów Ambasady RP dr Krystyna Barkowska, Rektor Uniwersytetu Łotewskiego (Latvijas Universitātē) prof. Mārcis Auziņ¹, naukowcy, przedstawiciele Polonii na Łotwie, studenci, przedstawiciele radia i telewizji w tym także radia polonijnego „Nasz Głos”. Wystawa była prezentowana w Bibliotece Naukowej Uniwersytetu Łotewskiego do 7.06.2012 roku. W związku z dużym zainteresowaniem, od września będzie również przedstawiana środowiskom akademickim w innych miastach Łotwy, począwszy od Uniwersytetu Daugavpilskiego (Daugavpils Universitātes). Warto dodać, że w organizacji pomogła i opiekę nad całością objęła Ambasada RP w Rydze.

Projekt plakatu Dominika Skutnik

Autor wystawy: Katarzyna Wawrzynkowska

Zdjęcia z wystawy:

Wszystkich zdjęć: 20

Redaktorzy strony: Ewa Potaż, Marietta Tiszbein   |   Projekt i wykonanie: Witold Warsiński

Copyright © Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 2011